BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN 

Business Development Division

EN. MOHAMMAD FAUZI AWANG

 

Pengurus Paparan Iklan 

Manager of Advertising Management

fauzi@yayasanwp.org.my

 

PN. NOREZATY SYUHADA JAMIL

Pengurus Projek Khas  

Manager of Department  Special Project

 

ezatyjamil@yayasanwp.org.my

 

CIK NORAINI ABDULLAH

 

Eksekutif Projek Khas 

Special Project Executive

noraini@yayasanwp.org.my

 

EN. MUHAMMAD IZZAT AMIR MOHD RAHIMI

 

Eksekutif Projek Khas

Special Project Executive

izzat@yayasanwp.org.my

 

EN. ALIREDHA YAHAYA

 

Eksekutif Hartanah & Pengurusan Aset Bangunan

Property Executive & Building Asset Management

aliredha@yayasanwp.org.my