top of page

CyberSAFE bantu komuniti guna internet berhemah

Yayasan Wilayah Persekutuan bersama-sama dengan Multimedia Development Corporation (MDeC), Save The Children (NGO) dan syarikat telekomunikasi Malaysia iaitu DiGi telah bekerjasama dalam menganjurkan program yang membantu komuniti di Wilayah Persekutuan dalam penggunaan Internet dengan selamat iaitu CyberSAFE in Schools @ PPR.

Program ini telah mendapat sambutan yang baik oleh penduduk di kawasan yang telah di kenal pasti untuk mendapatlan pelbagai pendedahan penggunaan internet secara praktikal yang dilihat mampu mencegah penggunaan internet yang tidak bertanggungjawab selain membendung penyalahgunaan maklumat peribadi secara atas talian.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page