top of page

SKIM BANTUAN AWAL IPT

 

Bantuan kewangan kepada anak-anak daripada keluarga berpendapatan rendah di Wilayah Persekutuan yang berjaya melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam atau Swasta.

MUAT TURUN

BORANG

bottom of page