top of page

Jabatan Kewangan Kumpulan YWP

HAJAH LINDA.jpg

PN. HJH ASLINDA KAMADI

Pengurus

Manager

linda@yayasanwp.org.my

ROSLEE.jpg

EN. MOHD ROSLEE HANAFI

Penolong Pengurus

Assistant Manager

roslee@yayasanwp.org.my

SAEDAH.jpg

PN. SITI SAEDAH MOHD EUSOFF

Eksekutif Kanan

Senior Executive

saedah@yayasanwp.org.my

bottom of page