top of page

TEKNOLOGI

 

Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan modenisasi yang semakin canggih ini, Yayasan Wilayah Persekutuan juga turut memainkan peranan dalam memberi peluang kepada warga kota Wilayah Persekutuan mendekati perkembangan teknologi yang mampu memberi manfaat dalam kehidupan. Pelbagai program yang telah dan bakal dijalankan dengan kerjasama pelbagai agensi, organisasi atau badan bukan kerajaan dalam mencapai objektif pembangunan komuniti dalam kluster teknologi.

SISTEM YES

•Penyediaan sistem pengurusan Skim dan Bantuan dan pemudahcara akses awam kepada 
perkhidmatan yang ditawarkan oleh YWP

SISTEM YES
bottom of page