top of page

PENDIDIKAN

 

Kluster Pendidikan merupakan salah satu fokus utama Yayasan Wilayah Persekutuan dalam membantu warga Wilayah Persekutuan mempertingkatkan taraf dan kualiti pendidikan. Pelbagai aktiviti dan usaha yang telah dijalankan termasuklah aktiviti atau seminar untuk mendedahkan para pelajar dengan ilmu yang lebih luas dan bermanfaat. YWP juga turut mengiktiraf para pelajar yang cemerlang dalam pendidikan dengan memberi penghargaan dalam Anugerah Pelajar Cemerlang (APC) yang diadakan setiap tahun dan disampaikan sendiri oleh YB. Menteri Wilayah.

Skim Bantuan Awal Institusi Pengajian Tinggi (SBA)​

•Bantuan kewangan dalam bentuk one-off ke Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta di dalam atau luar negara.

Program Bantuan Pemakanan​

RM5 kepada para pelajar sekolah menengah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya & Labuan

BANTUAN PEMAKANAN

Program Bantuan Khas Persekolahan

Memberi bantuan dalam bentuk wang tunai dan barangan persekolahan

BANTUAN KHAS PERSEKOLAHAN
bottom of page