top of page

Objektif Penubuhan

Yayasan Wilayah Persekutuan (YWP) merupakan “Syarikat Berhad Menurut Jaminan”  yang ditubuhkan pada 9 April 1986 dan dipengerusikan oleh YB Menteri Wilayah Persekutuan.

Objektif penubuhannya adalah membantu menaiktaraf hidup golongan yang berpendapatan rendah dan memerlukan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.

Hari ini, YWP menjalankan objektifnya berdasarkan perkhidmatan dan gerak kerja yang tertumpu kepada 5 kluster utama iaitu Pendidikan, Ekonomi, Sosial, Agama dan Teknologi (P.E.S.A.T).

P.E.S.A.T Membangun Bersama Yayasan Wilayah Persekutuan

bottom of page