top of page

Program Baik Pulih Kediaman PPR/PA
Yayasan Wilayah Persekutuan

SOALAN LAZIM (FAQ) MENGENAI PROGRAM BAIK PULIH
KEDIAMAN PPR/PA YAYASN WILAYAH PERSEKUTUAN

1) Kriteria kelayakan?

 • Pemohon merupakan peserta/peminjam SPWP yang tidak mempunyai tunggakan 1 tahun; dan

 • Menetap di kediaman yang dipohon;

 • Pendapatan per kapita isi rumah tidak lebih RM685 sebulan ;

  • Pendapatan isi rumah + bilangan tanggungan = RM685​

 • Pembaikan melibatkan komponen-komponen asas rumah sahaja seperti dapur, tandas, bilik air, pintu, lantai, tingkap nako, perpaipan, pembentungan / kumbahan dan pendawaian elektrik serta tidak melibatkan struktur asas

2) Jenis rumah?

 • Rumah PPR/PA sahaja

3) Permohonan yang TIDAK LAYAK dipertimbangkan?

 • Menyewa unit kediaman daripada peserta/peminjam SPWP; atau

 • Peserta/peminjam tidak menetap di unit kediaman; atau

 • Peserta/peminjam SPWP Fasa 6

4) Kaedah Permohonan?

 • Melengkapkan Borang mengikut kriteria yang ditetapkan dan disertakan dokumen sokongan seperti berikut :-

  • Salinan Kad Pengenalan;

  • Salinan slip gaji yang disahkan majikan/ akuan sumpah pendapatan;

  • Gambar penuh rumah dengan jelas (dari dalam); dan

  • Gambar kerosakan dengan jelas (sila nyatakan jenis kerosakan)

 • Mengemukakan dokumen lengkap permohonan kepada alamat berikut :-

  • Yayasan Wilayah Persekutuan

            Jabatan Pembangunan dan Kesejahteraan Komuniti,

            No 134, Wisma YWP,

            Jalan Raja Abdullah, Kampung Bharu

            50300 Kuala Lumpur;

            Tel : 03-2698 3073/2073

            Faks : 03-2698 3075

           

            Atau;

 

           Emel: baikpulihrumahspwp@yayasanwp.org.my

YAYASAN WILAYAH PERSEKUTUAN

22 SEPTEMBER 2023

bottom of page