top of page

YWP taja pengajian pelajar Wilayah Persekutuan


Skim Biasiswa Pengajian Tinggi merupakan bantuan kewangan kepada anak-anak daripada keluarga berpendapatan rendah di Wilayah Persekutuan untuk melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam sahaja

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page