top of page

Bacaan Yassin sempena Hari Malaysia ke-60


Kuala Lumpur, 14 September - Pusat Pemerkasaan Pendidikan & Komuniti (PREPKOM) menganjurkan Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil sempena Hari Malaysia ke-60 semalam.


Semoga sesi ini dapat menyemai rasa penghargaan terhadap pengorbanan jasa pahlawan dan pejuang yang telah membantu mencapai kemerdekaan negara Malaysia.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page