top of page

Kunjungan hormat YWP ke Yayasan Melaka


Melaka, 4 Ogos - YWP meneruskan lagi lawatan ke Yayasan Melaka (YM) bagi membincangkan Kerjasama Rakan Strategik yang boleh dilaksanakan bersama.Terdapat banyak lontaran idea dan perbincangan dua hala bagi menambah baik lagi kesejahteraan rakyat dan saling bertukar pandangan mengenai peluang perniagaan dan menambah kualiti hidup rakyat sejagat.Mesyuarat telah disertai oleh En. Noor Afandi bin Hasan, Timbalan Pengurus Besar dan Pn. Azlinah binti Aziz, Pengurus Kanan Pembangunan Projek, Perniagaan dan Korporat.#malaysiamadani @yayasanmelaka

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page