top of page

CyberSAFE In Schools @ PPR didik pengguna internet cilik dengan selamat

KUALA LUMPUR, 05hb Disember 2014. PPR Kg. Baru Air Panas merupakan lokasi ketiga dalam melaksanakan program CyberSAFE yang bertujuan untuk memberi didikan penggunaan internet dengan selamat dan bermanfaat secara berkesan dan praktikal untuk difahami oleh peserta yang berumur antara 13 hingga 17 tahun. "Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada YWP, DiGi, MDeC dan PS The Children yang prihatin dalam membentuk masyarakat di sini". YWP dan rakan strategik tersebut bakal menjalankan program ini secara berterusan di PPR yang terpilih di seluruh Wilayah Persekutuan.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page