top of page

Peluang terakhir membeli rumah PPR MTEN / PA DBKL fasa kedua


KUALA LUMPUR, 11hb April 2015 - Syarikat Perumahan Wilayah Persekutuan yang merupakan anak syarikat penuh Yayasan Wilayah Persekutuan telah mengadakan Majlis Menandatangani Perjanjian Pembelian Perumahan PPR MTEN / PA DBKL di Menara DBKL 3. lebih kurang 1700 pembeli yang telah berdaftar dalam Skim Pembiayaan Pembelian Rumah PPR MTEN / PA DBKL yang belum tampil menandatangani perjanjian berkenaan. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) juga turut bekerjasama dalam memberi nasihat dan bimbingan kepada pembeli sebagai persediaan serta panduan untuk membayar balik skim pembiayaan ini.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page