top of page

Taklimat SKIM PERUBATAN MADANI di YWP


18 Julai 2023 - Pihak Yayasan Wilayah Persekutuan (YWP) dengan kerjasama ProtecthHealth akan mengadakan taklimat Skim Perubatan MADANI bersama Pengerusi-pengerusi Persatuan Penduduk PPR/PA DBKL di Kuala Lumpur.

Objektif utama Skim Perubatan MADANI ini adalah untuk meningkatkan akses golongan berpendapatan rendah B40 kepada perkhidmatan rawatan kes-kes akut primer di Klinik-klinik Perubatan Swasta (GP) yang berdekatan dengan tempat kediaman atau bekerja dan menambahbaik kesejahteraan dan meningkatkan kebajikan golongan B40.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page