top of page

Sesi Forum Meja Bulat Madani: Menoktahkan Kemiskinan Bandar: Kesan dan Cabaran

Putrajaya, 22 Jun - Presiden WADAH Pencerdasan Umat Malaysia, YBhg. Datuk Ahmad Azam (duduk kedua dari kiri) pada sesi Forum Meja Bulat Madani: Menoktahkan Kemiskinan Bandar: Kesan dan Cabaran

di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya.


Perbincangan bersama wakil kementerian, agensi kerajaan, pensyarah kanan, NGO dan pakar serantau dari pelbagai latar belakang, dalam isu menoktahkan kemiskinanComments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page