top of page

50 Aplikasi Pandai Premium disumbang ke seluruh PREPKOM


Kuala Lumpur, 26 Oktober 2023 - Aplikasi Pandai Premium menyediakan pelbagai ciri menarik yang dapat meningkatkan kualiti pembelajaran dan minat para pelajar.


Hari ini, Air Selangor menyumbang 50 Aplikasi Pandai, yang dapat membantu pelajar melakukan latihan pembelajaran harian, kepada Pusat Pemerkasaan Pendidikan dan Komuniti (PREPKOM) di bawah seliaan Yayasan Wilayah Persekutuan.


Sumbangan ini adalah dibawah Program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) di bawah tema ‘Sesama Mara’ Air Selangor. Ia nya merupakan insiatif untuk membantu masyarakat sekeliling serta memperkukuhkan hubungan dengan komuniti setempat, persatuan penduduk, pihak berkuasa tempatan dan pertubuhan bukan kerajaan.Air Selangor x Pandai Learning x Yayasan Wilayah Persekutuan

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page